Výzkumná témata

Pokročilé materiály

V rámci činnosti sekce Pokročilé materiály budou vyvinuty keramické lamináty pro balistickou ochranu a protivýbuchové aplikace, vysokohodnotný beton odolný proti výbuchu, materiály vhodné pro absorbci výbuchové tlakové vlny s nízkou a velmi nízkou hmotností, hybridní pancíře, tvarově efektivní keramické materiály a lamináty pro záchyt sekundárních fragmentů.

 • Hybridní materiály s vysokou houževnatostí
 • Tvarované materiály pro efektivní rozptyl energie
 • Funkčně gradované kompozity s nízkou hmotností
 • Materiály pro velké objekty
 • Materiály se speciálními vlastnostmi (optickými, elektrickými)
Bezpečnost občanů a kritické infrastruktury

V rámci činnosti této sekce budou vyvinuty permanentní a mobilní bariérové systémy, systémy ochrany zakopaných produktovodů, zodolněné kontejnery a ochranné osobní pomůcky.

 • Ochrana budov a kontejnerů proti výbuchu: permanentní a mobilní štítové systémy
 • Ochrana produktovodů proti dynamickým hrozbám (projektily, výbuch)
 • Změny normy TPG60204 Navrhování a konstrukce plynových potrubí z oceli
 • Vybavení pro zvýšení bezpečnosti práce civilních osob v prostředí s možností vzniku vysokorychlostních fragmentů
Obrana a národní bezpečnost

V rámci činnosti v této sekci budou vyvinuty měkké i tvrdé vložky do balistických vest, protistřepinové vložky pro zodolnění vozidel, ochranné pancíře proti balistickému a výbuchovému zatížení a protiminové sedačky.

 • Osobní balistická ochrana – balistické helmy, balistické vesty,
 • Balistická ochrana vozidel
 • Lehké přídavné pancíře
 • Ochrana vozidel proti výbuchu – vývoj antiminových sedaček, zodolnění vozidel
Testování a simulace

V rámci sekce Testování a simulace bude vytvořena řada numerických modelů pro simulace chování materiálů při extrémním dynamickém namáhání. Bude vyvinuto nové zkušební zařízení pro měření rychlosti projektilů a fragmentů, testovací zařízení balistická stolice, výbuchová komora pro testování vnitřního vybavení vozidel, metodika pro srovnání útlumových charakteristik absorbérů výbuchové energie a metodika detekování porušení konstrukce při balistickém zatížení změnou el. vlastností materiálu.

 • Základní materiálové charakterizace
 • Simulace materiálového chování během rychlých dynamických dějů
 • Vývoj nových testovacích metod
 • Balistické a výbuchové testy nově navržených materiálů
Školení a šíření informací
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Školení veřejné správy – policie, armáda
 • Šíření poznatků dosažených v rámci činnosti centra
 • Monitoring trendů v oblasti

Prezentace příspěvků na workshop „Pokročilé materiály a technologie pro ochranu a zvýšení bezpečnosti“ konaný v Lednici 5. 6. 2019 v rámci 22nd International Conference Building Materials, Products and Technologies

CAMPT – centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti – činnost centra