Změna účastníka projektu

Od 1. 7. 2016 byla poskytovatelem dotace TA ČR schválena změna účastníka projektu. Poličské strojírny a.s. byly nahrazeny jinou dceřinou společností STV INVEST a.s. a to firmou STV GROUP a.s., která plně přebírá náplň odstupujícího účastníka.