O nás

Centrum zaměřené na oblast zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury, obranu a národní bezpečnost. Aktivity centra zahrnují výzkum, vývoj a aplikaci pokročilých materiálů, zkušebních metod a souvisejících technologií určených především pro oblast ochrany proti výbuchu (náhodnému i záměrnému) a balistické ochrany.

Centrum CAMPT sdružuje 9 partnerů jak z oblasti vědy a výzkumu, tak komerční sféry. Centrum je řízeno Výzkumným ústavem stavebních hmot, a.s. Partneři sdružení v Centru:

Zapojení silných partnerů z průmyslu s vazbami na lokální i mezinárodní trh má klíčový význam pro uplatnění projektových výstupů v praxi. Důležitou součástí činnosti centra je vzdělávání a šíření znalostí v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoj lidských zdrojů.

Centrum je podporováno v rámci programu Technologické agentury ČR Centra kompetence, který je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR.