Služby

 • Realizace balistických testů
 • Balistické laboratoře vnitřní – 5 zkušebních tunelů v délce až 100 m
 • Balistické laboratoře venkovní – délka do 200 m
 • Realizace výbuchových testů – trhací jáma do 33 kg TNT
 • Testování zbraní, střeliva a ochranných prostředků jak dle civilních, tak i vojenských předpisů a norem
 • Vývoj a výroba munice, přelaborace a ekologická likvidace munice a výbušnin
 • Mechanické a fyzikálně-chemické charakterizace materiálů
 • Numerické simulace rychlých dynamických dějů
 • Analýzy v oblasti dynamiky konstrukcí a mechaniky materiálů
 • Odborné poradenství a expertní služby v oboru
 • Smluvní výzkum, spolupráce v projektech
 • Vzdělávání v oblasti, školení státní správy, pořádání workshopů a exkurzí