Výzkum a vývoj
 • Pokročilé materiály pro balistickou ochranu a protivýbuchové aplikace – keramické materiály, hybridní materiály na bázi keramiky a polymeru, funkčně gradované kompozity, vysokohodnotné betony, balistické lamináty, smart – materiály
 • Nová řešení pro bezpečnost občanů a kritické infrastruktury – ochrana budov a kontejnerů, ochrana produktovodů, ochranné prostředky pro zvýšení bezpečnosti práce
 • Nové systémy balistické ochrany osob, vozidel a letounů, protivýbuchové systémy
 • Vývoj testovacích metod
 • Vzdělávání – workshopy, konference, rozvoj lidských zdrojů, publikování
Služby
 • Balistické a výbuchové testy
 • Mechanické a fyzikálně-chemické charakterizace materiálů
 • Vývoj a výroba munice, přelaborace a ekologická likvidace munice a výbušnin
 • Mechanické a fyzikálně-chemické charakterizace materiálů
 • Numerické simulace rychlých dynamických dějů
 • Analýzy v oblasti dynamiky konstrukcí a mechaniky materiálů
 • Odborné poradenství a expertní služby v oboru
 • Smluvní výzkum, spolupráce v projektech