CAMPT2 Centrum pokročilých řešení pro globální bezpečnostní výzvy

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence na konci roku 2021 bylo stávající konsorcium CAMPT rozšířeno o další členy a vytvořeno nové konsorcium CAMPT2, jehož případná budoucí spolupráce byla stvrzena smlouvou ze dne 05. 04. 2022.

Členové NCK CAMPT2

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Univerzita Pardubice

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

TriCera s.r.o. (spin-off VUT v Brně)

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

STV GROUP a.s.

BOGGES, spol. s r.o.

SVS FEM s.r.o.

Prototypa-ZM, s.r.o.

EXPLOTEST s.r.o.

Azu design s.r.o.

Cíl

Hlavním cílem projektu je zřízení Národního centra kompetence „Centrum pokročilých řešení pro zvyšování ochrany a globální bezpečnostní výzvy“ CAMPT2, které bude představovat stabilní a dlouhodobou základnu pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti pokročilých materiálů, zkušebních metod a technologií pro zvyšování ochrany a bezpečnosti. Výstupy projektu se uplatní v oblasti ochrany proti nárazu, výbuchu a balistickým hrozbám (náhodným nebo úmyslným). Specifický cíl je zaměřen na zvýšení bezpečnosti občanů, bezpečnou dopravu, ochranu kritické infrastruktury a nová řešení pro obranný průmysl k udržení národní bezpečnosti. Na mezinárodní trh budou dodány špičkové výrobky světové úrovně.

Témata řešení

  • Výzkum, vývoj a inovace pokročilých materiálů pro použití jako ochrana při nárazu a výbuchu a jako balistická ochrana.
  • Vývoj nových řešení pro bezpečnost občanů, ochranu budov a systémů detekce hrozeb.
  • Vývoj nových řešení a prvků pro bezpečnou dopravní infrastrukturu.
  • Vývoj nejmodernější výbuchové a balistické ochrany použitelné v obranném průmyslu a ochraně kritické infrastruktury.
  • Vývoj testovacích a simulačních metod.
  • Šíření znalostí a odbornosti v oblasti obrany a bezpečnosti, zvyšování lidských zdrojů.