Memorandum o spolupráci

Po ukončení projektu uzavřeli partneři Centra kompetence CAMPT Memorandum o spolupráci s platností od 19. 08. 2020. Hlavním výkonným orgánem Centra kompetence je „Výbor CAMPT“, ve kterém je minimálně 1 zástupce za každou smluvní stranu.

Předmětem Memoranda je vzájemná spolupráce v následujících oblastech:

 • Vědeckovýzkumných a vývojových
 • Vzdělávacích, konzultačních a poradenských
 • Služeb a výroby
 • Propagace a marketing

Hlavní zájmová témata:

 • ochrana měkkých cílů, zastavení vozidel, systémové řešení
 • materiály pro balistickou ochranu (autoklávovaný kompozit, RPC, hybridní lamináty), ochranné panely, mobilní ochranné balistické systémy
 • pokročilá balistická ochrana vozidel; zvyšování balistické ochrany v rámci modernizace stávajících balistických vozidel
 • kompozitní obaly pro přepravu a skladování munice
 • pokročilé testování (mikrotomografie materiálů pod různými módy zatěžování, materiálový výzkum)
 • automotive (elektromobilita a její hrozby)
 • kompozitní tlakové nádoby – zásoba energie pro armádní systémy – úspora hmotnosti (IZS, automotive – snížení hmotnosti)
 • bezpečnostní výzkumná témata v rámci potrubních infrastruktur (vodíkování plynu – hrozba vodíkového křehnutí materiálů, pokročilá ochrana potrubních systémů)

Hlavní formy spolupráce:

 • spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné činnosti v rámci uvedených témat
 • vzájemné konzultace a spolupráce při tvorbě a realizaci společných výzkumných záměrů
 • propagace výsledků Centra kompetence CAMPT na výstavách, konferencích, workshopech a médiích
 • vytváření společných řešitelských týmů
 • vzájemné využívání přístrojového vybavení a odborných laboratoří jednotlivých pracovišť
 • umožnění krátkodobých i dlouhodobých odborných stáží