Závěrečné oponentní řízení

Dne 22. 07. 2020 proběhlo v prostorách Technologické agentury ČR Závěrečné oponentní řízení Centra kompetence CAMPT. Projekt, který do oponentury generoval přínosy z realizace výsledků v celkové výši 490 451 246,- Kč a dosažené výsledky umožnily řešitelům vstoupit i na zahraniční trhy (Itálie, Izrael, Egypt, Německo, Vietnam, Slovensko a další), byl hodnocen nejvyšší známkou – Projekt uspěl s vynikajícími výsledky.