Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury – workshop


Akce se konala pod záštitou:
prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., FEng., předsedy Technologické agentury ČR
Jana Hamáčka, Ministra vnitra ČR
Mgr. Lubomíra Metnara, Ministra obrany ČR

Cíl

Cílem prezentace a praktických ukázek bylo bylo představit aktuální výsledky řešení projektů Výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury České republiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury (KI) týmem pořádajících organizací.

Určení

Workshop byl určen pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Náplň

Prezentace získaných schopností:

  • analyzovat, zkoušet a hodnotit odolnost objektů KI proti účinkům výbuchu, střel, projektilů, průniku vozidel,
  • zvyšovat odolnost KI s využitím nových prvků a poznatků výzkumu a vývoje.

Fotogalerie