Pozvánka na workshop

Workshop „Pokročilé materiály a technologie pro ochranu a zvýšení bezpečnosti“ konaný v rámci 22nd International Conference Building Materials, Products and Technologies

Termín konání: 5. 6. 2019 od 9:00 hod

Místo konání: Hotel Galant, Lednice

Workshop je určen pro odbornou veřejnost a pracovníky institucí veřejné správy odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

PROGRAM WORKSHOPU

Středa 5. 6. 2019

8:30                 Prezence účastníků

9:00                 Zahájení

9:00 – 10:30     I. Blok přednášek

9:00     CAMPT – Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti (Ing. Radek Holešinský)

9:15     Vývoj a testování prvků civilní infrastruktury určených k ochraně obyvatelstva proti výbuchu (Ing. Radek Holešinský)

9:30     Využití UHPC pro mobilní systém ochranných stěn odolných proti výbuchu (Ing. Petr Bibora)

9:45     Balistická a protivýbuchová odolnost zděných konstrukcí a zvyšování jejich ochranných schopností (Ing. Jan Křesťan, Ph.D., Ing. Monika Bartošková, Ph.D.)

10:00   Zkoušení a hodnocení ochranných schopností objektů a vozidel proti projektilům, výbuchu a střepinám (doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc., Ing. Jan Křesťan, Ph.D.)

10:15   Prostředky zabraňující vniknutí vozidla do chráněného prostoru (Pavel Čalkovský, doc. Ing. Stanislav Rolc)

10:30 – 11:00   Občerstvení

11:00 – 12:30   II. Blok přednášek

11:00   Numerické simulace rychlých rázových dějů (Ing. Miloslav Popovič)

11:15   Nízkonákladová ochrana kritických zakopaných infrastrukturních prvků – postupy řešení a implementace (Ing. Martin Šperl, Ph.D.)

11:30   Keramické balistické materiály s vysokou absorpcí energie (doc. Ing. David Salamon, Ph.D.)

11:45   Vývoj pokročilé protiminové sedačky (Ing. Ondřej Koutný)

12:00   Aplikace výstupů CAMPT v podmínkách EXCALIBUR ARMY (Ing. Miloš Němec)

12:15   Diskuse na téma ochrany měkkých cílů a kritické infrastruktury v rámci ČR

12:30 – 14:00   Oběd

14:30               Odpolední program

19:00               Společenský večer