Prezentace výsledků CAMPT na mezinárodní odborné konferenci IMST 2017

Ve dnech 27. 9. – 29. 9. 2017 se na půdě Technické univerzity v Rize v Lotyšsku konala třetí mezinárodní odborná konference „Innovative Materials, Structures and Technologies“. Konferenci pořádala Fakulta stavební Technické univerzity v Rize ve spolupráci s VUT Brno a národním výzkumným programem “Innovative Materials and Smart Technologies for Environmental Safety (IMATEH)”. Hlavním cílem účasti na konferenci byla realizovaná prezentace výsledků výzkumu a vývoje řešeného v rámci projektu CAMPT v podobě příspěvku autorského kolektivu P. Bibora, M. Drdlová, V. Prachař, O. Sviták s názvem „UHPC for Blast and Ballistic Protection, Explosion Testing and Composition Optimization.“