nova aktualita

V rámci činnosti sekce Pokročilé materiály budou vyvinuty keramické lamináty pro balistickou ochranu a protivýbuchové aplikace, vysokohodnotný beton odolný proti výbuchu, materiály vhodné pro absorbci výbuchové tlakové vlny s nízkou a velmi nízkou hmotností, hybridní pancíře, tvarově efektivní keramické materiály a lamináty pro záchyt sekundárních fragmentů.

  • Hybridní materiály s vysokou houževnatostí
  • Tvarované materiály pro efektivní rozptyl energie
  • Funkčně gradované kompozity s nízkou hmotností
  • Materiály pro velké objekty
  • Materiály se speciálními vlastnostmi (optickými, elektrickými)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *